Lättade publikrestriktioner från 1 juni

Den 27 maj presenterade Regeringen en plan för hur publikrestriktionerna planeras avvecklas.

Steg: 1 utgår från det tidigare beslutet om att från 1 juni höja gränserna för arrangemang med anvisad sittplats inomhus till 50 personer.
För arrangemang utomhus är den nya gränsen 100 personer utan anvisad sittplats och 500 personer med anvisad sittplats.

Steg 2(om smittläget tillåter): ca 1 juli.
Begränsningarna för allmänna sammankomster planeras från denna tidpunkt vara 50 personer utan anvisad sittplats inomhus och 300 personer med anvisad sittplats.
För arrangemang utomhus föreslås gränserna vara 600 personer utan anvisad sittplats och 3000 personer med anvisad sittplats. För privata tillställningar i hyrd lokal höjs gränsen till 50 personer.

Steg 3(15 juli om smittläget tillåter):
I dagsläget ser detta steg inte ut att påverka publikarrangemang.

Steg 4: beräknas till september och innebär att samtliga publikbegränsningar tas bort. Även begränsningar för privata sammankomster lyfts inom ramen för detta steg.

Steg 5 har ännu inte någon tidsangivelse. Då kommer resterande restriktioner att tas bort.

OBS: än så länge är enbart steg 1 beslutat av regeringen. De efterföljande stegen är fortfarande en plan och beslut om dessa kommer längre fram. Tidpunkterna är ytterst beroende på hur smittläget, vaccinationsgraden och belastningen på sjukvården ser ut.
Folkhälsomyndighetens myndighetsföreskrifter kommer att påverka hur stor publik som i praktiken kan tas emot.