Medlemsinformation – corona, den 27 mars 2020

Medlemsinformation – corona, den 27 mars 2020

Uppdatering kopplat till regeringens paket för stöd till småföretagare.

Företag som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Detta innebär att medlemmar i Danscentrums medlemsorganisationer som på grund av avbokade föreställningar och uppstådd arbetslöshet kan ansöka om att få lägga företaget som vilande en gång 2020 (utöver tillåtna 1 gång under en 5-årsperiod) och därigenom kunna få A-kassa (under förutsättning att man är medlem i A-kassan).

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/?fbclid=IwAR3zwhVmeCJ7kE45FXE2C8YMcf4PZE60-TaYzb9c-lseLa2HhfBgS7FLfo8

Sänkta arbetsgivaravgifter

I det nya krispaketet från Regeringen sänks arbetsgivaravgifterna för mars, april, maj, juni. Nedsättningen föreslås gälla för företag med högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25000 kr. Under de fyra första månadsavgifterna ska bara ålderspensionsavgiften betalas. Även ideella föreningar verkar omfattas av den reducerade arbetsgivaravgiften. Man ombeds avvakta att beslutet formaliseras (i Riksdagen) och lämna in arbetsgivardeklarationen i april. Läs mer på hemsidan här:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html

Korttidsarbete
(permitteringsstödet som ingår i Regeringens första stöd till företagare)
Danscentrum förhandlar med Teaterförbundet för scen och film om ett avtal för korttidsarbete kopplat till vårt kollektivavtal. Detta för att möjliggöra att juridiska medlemmar som har AB eller är egenanställda ska ges möjlighet att ingå korttidsavtal med sina anställda som går ner i arbetstid och lön. Dock vet vi ännu inte om kulturverksamheter kan ingå i detta stöd, kopplat till regelverket om att verksamheterna inte får ha offentliga medel.

Detta kan tolkas som att man i huvudsak inte ska ha offentliga medel och innebär att vissa juridiska medlemmar som har mer intäkter från gager och samarbeten än offentliga bidrag borde kunna ansöka om denna arbetstidsreducering för sig själva och annan personal som inte kan utföra heltidsarbete hemma, eller alls då föreställningar ställs in. Personalen i fråga ska ha varit anställd tre månader innan dessa korttidsavtal kan aktiveras och beslutas i samråd med personalen. Detta är en stödåtgärd för att undvika att arbetsgivare säger upp personal när man inte har arbete de kan utföra och därigenom inga intäkter.

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html

 

Enkäten
Vi fortsätter det praktiska arbetet med enkäten. De juridiska medlemmar som ännu inte svarat får väldigt gärna göra det. Under nästa vecka arbetar vi med att analysera vilka regioner som de 24,8 % som svarat att de inte är medlemmar i en DC Medlemsorganisation verkar i.

Avbokningar av föreställningar
Många kommuner har nu signalerat att de gett instruktioner till sina arrangörer att det inte är en fråga om Force major att ställa in. Så vi poängterar tidigare råd att be om fullt betalt för föreställningar då det är avbokningar som medlemmarna skulle ha kunnat leverera. Och be samtidigt om nya bokningar eller arbeta för ombokningar till hösten, men kommunicera att dessa då kommer att kosta även då, för kringarrangemang och att de anställda kommer att behöva lön även då föreställningen genomförs.

Amy Fee