Medlemsinformation från Danscentrum 25 mars – Corona

26:e Mars 2020: 
Uppdatering ang frågan om det fria dansfältets situation i förhållande till coronavirusets påverkan på branschen.  

På förslag: Regeringen föreslog den 25 mars 2020 ytterligare ett krispaket, detta riktat mot småföretag, vilket många av Danscentrums medlemmar och delar av det fria dansfältet är. I förslaget finns statliga lånegarantier, nedsatta arbetsgivaravgifter, hyresstöd och en företagsakut till en kostnad på uppemot 40 miljarder. Nedsättningen av arbetsgivaravgifter ska gälla fyra månader, från den 1 mars. Enbart ålderspensionsavgiften ska betalas under de fyra månaderna. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor.
Vi följer utvecklingen av dessa förslag och informerar vidare när vi vet mer!

500 miljoner till kulturen

Kulturen har blivit lovade ett stödpaket om 500 miljoner kronor, vi följer noggrant utvecklingen.  Det vi vet i dagsläget är att insatsen för Kulturen bereds men behöver ytterligare tid innan den kan aktiveras.

Danscentrums enkät
”Meddelande till politiker och kulturministern – Så här berörs det fria dans och koreografifältet av coronaviruset och dess konsekvenser” – Enkät

Vi hade den 25 mars fått in 134 svar och till det vill vi säga stort TACK, det är ett viktigt material för att visa
hur danssektorn drabbas och svaren fungerar även som underlag för möten att framföra behovet av stöd genom. Materialet uppdateras löpande så be gärna fler aktörer inom det fria fältet att fylla i.

Underlaget vi samanställt hittills visar mycket klart hur coronaviruset som samhällskatastrof påverkar den fria danssektorn. Danscentrum har informerat Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Kulturutskottet, Kulturdepartementet, Teaterförbundet och flera Regioner i landet om enkätens resultat och bett om möten. Några möten har redan genomförts men både Konstnärsnämnden och Kulturrådet väntar på besked om Regeringens satsning ”500 miljoner till kulturen”.

Regeringens första stödpaket som syftade till att stötta företag med subventioner till arbetstidsförkortning har enligt
tillväxtverkets kriterier stött på problem inom kultursektorn efter detta inte kan av företag som i huvudsak drivs genom offentligt medel. Det bedrivs påverkansarbete i denna fråga för att se hur/om kriterierna kan tillåta mindre kulturaktörer
som har kombinationer av offentliga medel och arvoden som intäkter.

Med förhoppning om att ni inte är sjuka och har möjlighet att ta hand om er själva och andra

Amy Fee