Möjligt för fler att ansöka om stöd för korttidsarbete via Tillväxtverket

 Som tidigare informerats så har Danscentrum och de andra Centrumbildningarna informerat myndigheter och departement om att stödet för korttidsarbete inte var tillgängligt för verksamheter inom kultursektorn. Även KLYS, Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har framfört att skrivelsen om att verksamheter med offentligt stöd skulle vara undantagna drabbar kultursektorns småföretagare.

Den nya lagen om korttidsarbete har nu trätt i kraft från den 7 april, efter en ändring som gör stödet tillgängligt för fler scenkonstarbetsgivare. Även verksamheter som huvudsakligen finansieras med allmänna medel kan få lönesubvention för anställda som går ner i arbetstid perioden 16 mars till 31 december 2020.
OBS. Verksamheter där stat, region eller kommun ”har ett direkt rättsligt bestämmande inflytande” är däremot fortfarande är undantagna.

Denna lag innebär att mindre verksamheter med tillsvidare- eller visstidsanställd personal, som uppfyller kriterierna, kan ansöka om korttidsarbete. Danscentrum och Teaterförbundet ingått ett korttidsavtal som tillåter korttid (tidigare kallad permittering).

Information och ansökan finns på:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19.html