Arrangörsnätverk

Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett fristående nätverk där  scener, kommuner, regioner och län samverkar kring ett gemensamt uppdrag att möjliggöra turnéer för scenkonst.

Samproduktion för den samtida dansen.
Modellen kompletterar nätverkets ordinarie turnéverksamhet och har som syfte att genom dans skapa stimulerande och inspirerande processer runt om i landet. 

Salto!

Salto! är en dansfestival, ett nätverk av dansarrangörer i Skåne och en förmedlande verksamhet. Festivalen omfattar föreställningar och workshops för barn och unga i olika åldrar samt seminarier för vuxna som arbetar med barn. Salto är latin och betyder ”Jag dansar!”

 

Övriga länkar: