Spegeln–Kairos av Eva Ingemarsson. 
Foto Niklas Rydén.

Arbetstillfällen inom området

Arbetsförmedlingen Kultur Media

För dig som har yrkesutbildning, lång erfarenhet och söker jobb inom kulturområdet finns en rikstäckande specialarbetsförmedling som du kan vända dig till. Arbetsförmedlingen ingår i det europeiska nätverket EURopean Employment Services, Eures.

Regionala Danscentrum organisationer

Danscentrums regionala organisationer har information om arbetstillfällen på sina respektive hemsidor. Genom medlemskap i en regional organisation får du nyhetsbrev med utökad information om detta.

Teaterförbundet

Du kan även hitta platsannonser på Teaterförbundets hemsida.

Svensk scenkonst

På Svensk scenkonsts hemsida finns även lediga tjänster, ofta för tjänstemän i ledande befattningar på institutioner.