Kulturpolitik

Kulturrådet: Handlingsprogram för den professionella dansen

Handlingsprogrammet för den professionella dansen i Sverige omfattar hela dansområdet och har utarbetats i samråd med danslivets aktörer. Som grund för arbetet finns bland annat de handlingsprogram för dans som landsting och regioner har utarbetat på Kulturrådets initiativ.

Regionala kulturplaner

Kultursamverkansmodellen är resultatet av en statlig kulturpolitisk reform som successivt införts i landet sedan 2011. Reformen ska öka samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och samordna resurserna på de områden där det är möjligt och önskvärt. Regionernas kulturplaner är ett program för utveckling av kulturen och bör tas fram i samverkan med kommuner, kulturorganisationer, ideella föreningar och kulturskapare.

Utifrån de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska målen identifierar varje region i dialog med övriga ett antal kulturpolitiska strategier och utvecklingsområden som sammanställs i en regional kulturplan. Att regionerna har en regional kulturplan är en förutsättning för att de ska kunna fördela det statliga stödet till regional kulturverksamhet. 

Råd till en kulturminister – ta vara på scenkonstens möjligheter

Kulturen blev inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen har allt att vinna på att satsa på scenkonsten!

Den professionella scenkonsten i Sverige har ett starkt publikstöd. Den innefattar stora och små institutioner runt om i landet, hundratals fria grupper och producenter. Varje år visas många tusen föreställningar för en publik på närmare 7 miljoner.

Scenkonsten har en avgörande roll för att förverkliga nationella, regionala och lokala kulturpolitiska mål. Den bidrar aktivt till att verka för yttrandefrihet, integration och hållbar utveckling. Samtidigt medför urgröpta resurser och brist på utvecklingsmöjligheter att högklassig och efterfrågad scenkonst inte når så många som den har potential till…

Upprop för den fria scenkonsten

Skärmavbild 2014-04-14 kl. 11.11.42Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst. Den samspelar både med den institutionella och den kommersiella scenkonsten. De sceniska flödena berikar varandra och utgör en kraft för förnyelse och utveckling av hela kulturlivet.

Folder Upprop 140410

 

 

Kulturrådet: Översyn av statens nuvarande insatser inom dansområdet

I rapporten från Kulturrådet och Konstnärsnämnden finns analys och bedömning av hur statens insatser inom dansområdet motsvarar dagens och framtida utvecklingsbehov.