Carmen Olsson. Foto Malin Grönborg, Polina Ulianova

Här presenteras föreställningar

Assitej

Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med eller har intressen i scenkonst för barn och unga i Sverige.

Dansmässan

Danscentrum Stockholm arrangerar årlig en nationell utbudsdag för dans i Stockholm. Mässar riktar sig i första hand till arrangörer och koreografer/grupper som producerar föreställningar för turnerande verksamhet och i andra hand övriga intressenter som bidragsgivare, scener och producenter inom det professionella fria danslivet.

Danskonsulenter

Sveriges danskonsulenter/utvecklare arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner och landsting.  Uppdragen kan skilja sig åt men i huvudsak verkar de för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform.

Kultur- och nöjesbanken – AF Kultur och media

Kultur- och nöjesbanken är en mötesplats för professionella kulturarbetare och uppdragsgivare. Här finns ett brett urval av till exempel artister, musiker, dansare, konferencierer, föreläsare, moderatorer samt konsulter inom pedagogiska och kreativa tjänster som presenterar sitt programutbud.

Scenkonstportalen

Scenkonstportalen.se är en del av Riksteaterns förmedlingsverksamhet som bygger på att samordna och utveckla förmedlingen av all turnerande scenkonst i Sverige.

Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett fristående nätverk där  scener, kommuner, regioner och län samverkar kring ett gemensamt uppdrag att möjliggöra turnéer för scenkonst.

Samproduktion för den samtida dansen.
Modellen kompletterar nätverkets ordinarie turnéverksamhet och har som syfte att genom dans skapa stimulerande och inspirerande processer runt om i landet. 

SeDans.se – danskalendarium för Skåne

SeDans är ett danskalendarium för den professionella dansen i Skåne.
SeDans skapades för att underlätta för den dansintresserade att hitta föreställningarna och få info om när, var och hur man kan se dans och köpa biljetter.
SeDans har skapats och drivs av danskonsulenten i Skåne i samarbete med externa redaktörer och informationen publiceras i samarbete med övriga dansaktörer i regionen.