Här presenteras föreställningar

Assitej

Svenska ASSITEJ är en plattform för alla som arbetar med eller har intressen i scenkonst för barn och unga i Sverige.

Dansmässan

Danscentrum Stockholm arrangerar årlig en nationell utbudsdag för dans i Stockholm. Mässar riktar sig i första hand till arrangörer och koreografer/grupper som producerar föreställningar för turnerande verksamhet och i andra hand övriga intressenter som bidragsgivare, scener och producenter inom det professionella fria danslivet.

Danskonsulenter

Sveriges danskonsulenter/utvecklare arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner och landsting.  Uppdragen kan skilja sig åt men i huvudsak verkar de för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform.

Scenkonstportalen

Scenkonstportalen.se är en del av Riksteaterns förmedlingsverksamhet som bygger på att samordna och utveckla förmedlingen av all turnerande scenkonst i Sverige.

Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett fristående nätverk där  scener, kommuner, regioner och län samverkar kring ett gemensamt uppdrag att möjliggöra turnéer för scenkonst.

Samproduktion för den samtida dansen.
Modellen kompletterar nätverkets ordinarie turnéverksamhet och har som syfte att genom dans skapa stimulerande och inspirerande processer runt om i landet. 

Dansscener i Sverige

Scener i Sverige där dans presenteras

Våra dansinstitutioner i Sverige