Här samproduceras dans

Dans i Nord

Dans i Nord är en dansplattform för lokal, regional, nationell och internationell danskonst som vill främja möjligheterna för länsinvånarna i Norrbotten att kontinuerligt ta del av ett kvalitativt utbud av dans. Dans i Nord är Norrbottens regionala resurs- och utvecklingscentrum för dans vars långsiktiga mål är en välorganiserad regional struktur för dans, där samverkan mellan lokala, regionala, nationella och internationella dansaktörer gemensamt skapar möjligheter för länets invånare att utöva dans, ta del av danskonst, bilda och utbilda sig samt vara yrkesverksamma inom dansområdet.

Dansnät Sverige

Dansnät Sverige är ett informellt arrangörsnätverk och består av tolv parter där  scener, kommuner, regioner och län samverkar kring ett gemensamt uppdrag att möjliggöra turnéer för scenkonst av både kommande och namnkunniga nationella och internationella koreografer och kompanier.

Dansstationens Turnékompani

Turnékompaniet är Dansstationens egenproducerande avdelning. Sedan 1999 bjuder vi varje år in spännande koreografer som tar fram högklassiga föreställningar som riktar sig till en ung publik. Föreställningarna visas på hemmascenen Palladium i Malmö samt på turné i Skåne och resten av Sverige.

Norrlandsoperan

Genom egna produktioner, samarbeten och gästspel presenteras varje år ett tjugofemtal olika dansföreställningar. NorrlandsOperan ger ofta fria koreografer med dansare möjlighet att arbeta fram verk i residens. Det innebär att de får nyttja lokaler, scener och andra resurser under hela eller delar av sina repetitions- och spelperioder. Varje år ges också en koreograf eller ett kompani tillfälle att skapa ett verk med levande musik av NorrlandsOperans Symfoniorkester.

Rum för dans

Rum för dans erbjuder danskompanier och koreografer repetitionsutrymme och skapar produktionsmöjligheter i residensform. Rum för dans arbetar också för att mötet med publiken ska ske på andra ställen än det traditionella scenrummet och samarbetar med konsthallar, museum, bibliotek, visar dans på film med mera.