Skapande skola

Claire Parsons - Marmelad Foto Mats Åsman
Claire Parsons – Marmelad
Foto Mats Åsman

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Att välja dans till ett Skapande skola-projekt är att ge möjlighet för elever att uttrycka sig med och genom kroppen. Mötet med klasskamrater ställs i ett helt nytt perspektiv då kroppen är kommunikationsmedlet. I dansen är den skapande rörligheten alltid närvarande och kreativiteten i fokus. Det är en inkluderande och en ofta ej spårbunden upplevelse.

Dans är en bred kulturform med många olika ingångar, som fungerar utmärkt att integrera med olika skolämnen och teman. Eleverna tar till exempel del av en föreställning med efterföljande workshop eller samtal, för att på så sätt få fördjupad kunskap och förståelse för olika situationer, sammanhang och ämnen.

Många Koreografer och grupper har ett upparbetat utbud och erfarenheter av att både visa och skapa projekt i skolor. 
Danscentrums fyra regionala medlemsorganisationer kan sätta er i direktkontakt med koreografer, grupper och föreställningar. 

Danscentrum Norr
https://www.danscentrumnorr.se/

Danscentrum Stockholm
http://www.danscentrumstockholm.se/

Danscentrum Väst
http://dcvast.se/skapande-skola/
Danscentrum Syd
https://www.danscentrumsyd.se/skapande-skola


BIDRAGSINFORMATION

Vilka villkor måste uppfyllas för att kunna söka?
Fokus ska vara på barns och elevers eget skapande, med stöd av en professionell kulturaktör. Den kulturaktör du anlitar måste uppfylla Kulturrådets kriterier. Fördjupningen måste ske inom något av Kulturrådets konstområden: arkitektur, cirkus, dans, film, foto, konst/bild/form, litteratur/berättande/skrivande, musik, slöjd/hantverk/design samt teater/drama.

För att barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck gäller treårsprincipen. Det innebär att du kan samarbeta med samma kulturaktör i högst tre år. Efter en paus på minst tre år kan du sedan återuppta samarbetet.

För att ta del av bidraget måste du anlita en ”professionell yrkesverksam kulturaktör”. Bidraget kan sökas av kommunala och fristående förskolor och grundskolor. Det är huvudmannen som ansöker om bidraget hos Kulturrådet.

Se en film om hur bidraget fungerar:
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/