Skapande skola

Claire Parsons - Marmelad Foto Mats Åsman
Claire Parsons – Marmelad
Foto Mats Åsman

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Utdrag från Kulturrådets hemsida om Skapande skola:

BIDRAGSINFORMATION

Vem, när, hur söker man och vad ska ansökan innehålla
• Endast skolhuvudmän kan söka bidraget, dvs. den som ansvarar för skolväsendet. Ansökningsperioden är varje år cirka 17 december-6 februari beroende på veckodag.

/…/

Hur mycket och vad kan man söka för
• Vid den senaste bidragsfördelningen räckte bidragsmedlen i genomsnitt till 235 kronor per elev.
Läs mer om bidragsbeloppet

• Skapande skola-bidraget kan sökas för lönekostnader, arvoden och reskostnader i samband med att eleverna får uppleva professionell konst och kultur. Bidraget kan också användas till att låta eleverna få skapa själva tillsammans med professionella kulturaktörer.

• Skapande skola-medlen ska utgöra ett tillskott – ett komplement till kommunens eller skolans befintliga kulturverksamhet som beskrivs i handlingsplanen. Om kommunens egna pedagoger anlitas ska alltså tjänsten/tjänsterna ersättas i motsvarande grad.

• Skapande skola-bidraget syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt. Skolan ska med hjälp av Skapande skola-medel kunna utöka sitt samarbete med det professionella kulturlivet. Därför menar Kulturrådet att sökande behöver utveckla sina samarbetsformer och samarbetsparter efter att ha prövat dem i tre år.

För mer information läs mer på Kulturrådets hemsida om Skapande skola

I två skrifter ger Skolverket exempel på en rad projekt där estetik, kultur och skapande tar plats i undervisningen.