Embla dans & teater

Bidrag och anslag

Kulturrådet

Inom scenkonsten fördelar Kulturrådet bidrag direkt till fria aktörer och till regionala och lokala institutioner genom kultursamverkans-modellen. Från och med 2014 söker du medel för internationellt kulturbyte inom ramen för ordinarie scenkonstbidrag

Kulturrådet är tillsammans med Svenska Filminstitutet nationell kontaktpunkt för EU-programmet Kreativa Europa.

Skapande skola – Kulturrådet

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden stödjer yrkesverksamma dansare, koreografer och andra danskonstnärer genom olika typer av stipendier och bidrag. Konstnärsnämnden har även Internationella Dansprogrammet för att internationalisera dansen, med syftet att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform.

Kulturbryggan

Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2014 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.

 Övriga länkar