Starta verksamhet

Bolagsverket

Bolagsverket registrerar företag och ändringar i företag samt tar emot årsredovisningar. På verksamt.se kan du exempelvis läsa om hur det går till att starta och driva företag och skicka in en anmälan om att starta företag.

Konstnärsnämnden

Konstnärsguiden och förmedlar samhällsinformation i förhållande till konstnärligt skapande. Informationen på guiden bygger till stor del på hänvisningar och länkningar till andra myndigheters egen information samt problemställningar som kan uppstå för konstnärer.

Skatteverket

Information om hur det går till att starta ett företag, vilka regler som gäller under tiden du driver företaget. På verksamt.se kan du exempelvis läsa om hur det går till att starta och driva företag och skicka in en anmälan om att starta företag.

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom musik, dans och teater.

Teaterförbundet – faktureringsservice

Om arbetsgivaren/uppdragsgivare kräver faktura kan du som medlem i Teaterförbundet använda dig av Teaterförbundets Servicebolags Faktureringsservice som en mellanhand mellan dig och uppdragsgivaren vid korta uppdrag.

Tillväxtverket

Tillväxtverket driver sin verksamhet genom olika program, projekt eller direkta företagsstöd med målen att skapa fler och växande företag för hållbar tillväxt och för att främja utvecklingskraft i alla delar av landet.

Verksamt.se

Samlad service och information från flera myndigheter på samma plats; Skatteverket, Tillväxtverket och Bolagsverket.

VINNOVA

Vinnova driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.