Nordisk Kulturfond

Nordisk kulturfond inför nytt snabbstöd
Nu finns det möjlighet att ansöka om projektmedel för konst- och kulturprojekt från Opstart, ett snabbstöd i syfte att uppmuntra nordiska samarbetsprojekt. Du kan ansöka om högst 25 000 danska kronor för att utveckla din idé tillsammans med minst ett annat nordiskt land.
Läs mer om Opstart här.