Danscentrum Norr

Danscentrum Norr är en centrumbildning för den fria professionella dansen i norra Sverige. Verksamheten består av att förmedla arbetstillfällen, möjliggöra nätverksbyggande, arrangera medlemsträning och workshops samt att förmedla intern och extern information till våra medlemmar. Fokus har därför legat på att under året stödja de professionella dansarna, koreograferna och pedagogerna i norr, att bidra till attraktiva arbetsförhållanden och arbetsvillkor samt att finnas som resurs för såväl redan verksamma som de som önskar arbeta med dans i vår region.

Juridiska medlemmar

Dansinitiativet
Danskonst i Norr (Nomodaco)