Nya dansare till Dansalliansen

Dansalliansen utökar antalet anställda dansare 

Dansalliansens styrelse har beslutat om anställning av totalt 31 dansare. Av dessa är 22 nya dansare och 9 sedan tidigare ett-årsanställda dansare enligt särskilda kriterier. Antalet dansare kommer efter denna anställningsomgång att vara 80 varav 12 kommer att vara anställda enligt särskilda kriterier för dansare födda 1987 eller senare.

Dansalliansen erbjuder en anställningsform som ger frilansande dansare en social och ekonomisk grundtrygghet under ett yrkesliv präglat av tidsbegränsade engagemang. I verksamheten ingår att stödja dansarnas utveckling och rörlighet, vilket sker genom kompetensutveckling, karriärutveckling och förmedlande insatser. Denna del av verksamheten riktar sig brett också till dansare som inte är anställda.

Dansalliansen verkar nationellt och genomför aktiviteter i olika delar av landet. De anställda dansarna är huvudsakligen verksamma inom den offentligt stödda dansen, vid institutionsteatrar och hos fria koreografer/dansgrupper. Många av dansarna har också periodvis anställningar internationellt.

”Vi är mycket tacksamma för den statliga anslagshöjning som skedde 2015. Den har bidragit till att det nu är möjligt att ta ytterligare ett steg mot vår målsättning om ett hundratal anställda dansare.” säger Suzanna Carlsson, verksamhetsledare för Dansalliansen.

För vidare information hänvisas till

Suzanna Carlsson

Verksamhetsledare

Dansalliansen

tel. 08-442 79 91

mobil 073-403 21 23

suzanna.carlsson@dansalliansen.se