Nytt avtal för anställda vid fria dansgrupper eller fria koreografer inom Danscentrum

Danscentrum har tecknat ett nytt kollektivavtal med Teaterförbundet

Avtalet är ettårigt och gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017. Avtalet är ett löneavtal med en höjning på 2,2 procent från och med den 1 juni 2016.

Utöver löneökningen enades parterna om att under hösten se över arbetstidsavtalet i en partsgemensam arbetsgrupp. Partena enades också om att initiera ett gemensamt projekt med syfte att förbättra och förstärka arrangörers och koreografers/arbetsgivares kompetens på arbetsmiljöområdet.