Nytt avtal med Teaterförbundet klart

Teaterförbundet för scen och film och Danscentrum har nu förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för det fria dansområdet. Avtalet är treårigt, och löneökningarna blir 6,5 procent.

Löneökningarna är likvärdiga de på den övriga arbetsmarknaden och följer det så kallade märket. Löneökningarna blir 2,2 % från och med 1 juni 2017; 2,0 % från och med 1 april 2018 och 2,3 % från och med 1 april 2019.
Kollektivavtalet gäller den 1 juni 2017 – 31 maj 2020.

Här kan du läsa avtalet.