Open Call – Visiting Artist Programme

Visiting Artist Programme – Open call för svenskbaserade koreografer

Danscentrum Sverige bjuder in dig som är svenskbaserad koreograf till ett Open Call för Visiting Artist Programme. Utlysningen är en del av EU-projektet Big Pulse.

Om Visiting Artist Program
Visiting Artist Programme erbjuder en till två koreografer möjlighet till ett besök på Torinodanza Festival, en av Big Pulse partnerfestivaler. Under festivalvistelsen får koreografen möta den konstnärliga ledaren för festivalen, Anna Cremonini, träffa lokala konstnärer, nätverka med koreografer från andra europeiska länder och ta del av festivalens föreställningar. Deltagandet är ett utmärkt tillfälle för kompetensutveckling, kreativt utbyte och nätverkande.
The Visiting Artist Programme is aimed at up-and-coming choreographers. For more information about Big Pulse please visit: www.bigpulsedance.eu.


Så här ansöker du!
Skriv ett kort brev (max en halv A4-sida), på engelska, där du motiverar värdet för dig som utövande konstnär att delta i Visiting Artist programme. Inkludera en länk till din hemsida och/eller showreel (max 10 minuters videomaterial – Vimeo, Youtube eller liknande). Skicka in din ansökan senast 23 september till info@danscentrum.se. Varmt välkommen med din ansökan.

Så här går urvalet till
Danscentrum Sverige gör ett första urval, vid ett stort antal sökande tar vi assistans av de regionala verksamhetsledarna. Torinodanza Festival och projektledaren för Big Pulse ansvarar för det slutgiltiga urvalet. Beslutet tas med hänsyn till de övrigt utvalda koreograferna. Målet är att skapa en konstellation som är givande för alla involverande. Som utvald till programmet förbinder du dig att återrapportera, i ditt föredragna medium, vad du tar med dig från besöket.

Plats och datum
Plats: Turin, Italien. Torinodanza Festival www.torinodanzafestival.it
Datum: 20-22 oktober (festivaldagar), 2021.
Föreslagna resdagar: Avresa 19 oktober, hemresa 23 oktober. Vi ser gärna att resan sker med tåg för en mer klimatsmart resa, om det inte är möjligt klimatkompenseras resan.
Program: Nätverkande, kunskapsutbyte, föreställningar. Arvodet täcker resa, traktamente, boende på plats, föreställningsbiljetter och viss kostnadsersättning.

NOTERA: Föränderliga pandemirestriktioner har gjort att ansökningstiden för detta Open Call är kort. Sista ansökningsdag är 23 september, 2021. Ansökningsbesked ges senast 1 oktober. Italienska myndigheter tillåter, i dagsläget, scenkonstverksamhet där deltagare testats och använder munskydd. Du som väljer att söka programmet godtar att följa rådande nationella restriktioner. Observera att du måste ha ett nationellt vaccinationsbevis för Covid-19 för resa inom EU. Om nya restriktioner införs kan resan ställs in med kort varsel.

Fler Open Call kommer
Danscentrums mål är att skicka en till två svenskbaserade koreografer per år till Visiting Artist Programme under 2022-2024.

IN ENGLISH

Open Call for Visiting Artist Programme

Danscentrum Sverige invites Sweden-based choreographers to apply to be part of the Big Pulse Visiting Artist Programme. Big Pulse Dance Alliance is a partnership of 12 festivals and institutions which has been awarded EU Creative Europe co-funding for a four-year period, spanning 2021-2024.

About the Visiting Artist Programme 2021
The Visiting Artist Programme offers up-and-coming choreographers based in Sweden the opportunity to visit one of Big Pulse partner festivals – the Torinodanza Festival. The programme includes a meeting with the Artistic Director of the festival, Anna Cremonini, a get-together with the local artistic community, tickets to festival performances and networking events with choreographers from other European countries. The programme is a great opportunity for skills development, creative exchange and to expand your network.

How to apply
Write a short letter (max half an A4 page), in English, in which you motivate the value for you as a performing artist to participate in the Visiting Artist Programme. Include a link to your website, a showreel or similar. The linked video materials should not exceed 10 minutes. Submit your application, to info@danscentrum.se no later than September 23. We are looking forward to receiving your application.

The application process
Danscentrum Sverige will make a first selection, supported by regional Danscentrum managers. Torinodanza Festival and the Big Pulse Project Manager will be responsible for the final selection. The decision will take into account the other choreographers selected for the Visiting Artist Programme to ensure that the constellation enriches the experience. As a selected choreographer, you undertake to report back, in your preferred medium, what you bring with you from the programme.

Place and dates
Place: Turin, Italy. Torinodanza Festival www.torinodanzafestival.it
Dates: 20-22 October (festival days)
Proposed travel days: Departure 19 October and return 23 October. Preferably by train for more climate-smart travel, but if it is not possible, the trip will be climate-compensated.
Costs for travel, per diem, accommodation on site, performance tickets as well as a small retainer will be covered.

PLEASE NOTE!
Changing pandemic restrictions have shortened the application time for this Open Call. The last day to apply is September 23, 2021. A response to the applications will be given no later than October 1. Italian authorities currently allow performing arts activities where participants have been tested and use face masks. If you choose to apply for the programme, you agree to follow the prevailing national restrictions. Please be aware that you need a national vaccination certificate for Covid-19 to be able to travel in Europe. If new restrictions are introduced, the trip may be canceled on short notice.

More Open Calls are coming
Danscentrum’s goal is to send one to two Sweden-based choreographers per year to the Visiting Artist Programme during 2022-2024.

Om Big Pulse Dance Alliance
Big Pulse Dance Alliance is a 4-year partnership (2021-2024) of 12 European dance festivals and institutions united by their passion to promote, strengthen and broaden the reach of the contemporary dance sector. With the support of EU Creative Europe co-funding, Big Pulse aims to diversify dance programming on stages and in public outdoor spaces; support artist development through mentorship, travel and workshop programmes; and invite new audiences to engage with the artform through dynamic live or digital performances and other participatory activities. The project’s long-term vision is to establish a lively network of European dance festivals who work collaboratively and sustainably to further the life-changing impact of dance. For more information about Big Pulse please visit: www.bigpulsedance.eu

The Big Pulse Dance Alliance partners are:
Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Germany), Dance Umbrella (UK), Dublin Dance Festival (Ireland), Julidans (The Netherlands), New Baltic Dance (Lithuania), ONE Dance Week (Bulgaria), Torinodanza Festival (Italy), Zodiak – Side Step Festival (Finland), Sismògraf Dance Festival (Catalonia – Spain), International Dance Festival TANEC PRAHA (The Czech Republic), CODA Oslo International Dance Festival (Norway) and Danscentrum Sverige (Sweden)