Oväntade platser och nya möten med publiken

Postkodlotteriets kulturstiftelse har en ny ansökningsomgång.
De söker modiga kulturprojekt som befinner sig utanför de etablerade scenerna och på andra platser än i de största svenska städerna och som vågar bryta barriärer och prova nya grepp tillsammans med sin publik. De vill hitta initiativ som äger rum på oväntade scener, överraskande platser och i nya rum, som involverar publiken kring skapande och kultur och öppnar dörren för deltagande. Projektet får gärna innehålla ett visst mått av konstnärligt mod och risktagande, skapa temporära scener och behöver genomföras mellan december 2016 och maj 2017.

Ansökan ska vara inne senast 19 september 2016.

Mer info