Översyn av statens nuvarande insatser för dansen

Kulturrådet och Konstnärsnämnden har lämnat in en slutrapport med en analys och bedömning av hur statens insatser inom dansområdet motsvarar dagens och framtida utvecklingsbehov till regeringskansliet. Slutrapporten omfattar en stor del av dansområdet med fokus på den fria danssektorns villkor, och beskriver utvecklingsbehov med förslag på insatser för att möta dessa.

Läs rapporten.