Proposition inkommen till Danscentrums Årsmöte

Danscentrums Årsmöte sker kl 13-16 den 12 maj 2020, i Malmö.

Propositioner skickas ut till Medlemsorganisationerna senast den 31 januari. En proposition är ett förslag. Motioner från medlemmar ska inkomma senast den 28 februari.

Kontakta gärna Danscentrums styrelsemedlemmar om ni har några frågor eller tankar om propositionen. Så har de möjlighet att ge mer information innan Årsmötet.

Till DCs medlemsorganisationer, proposition till Danscentrums årsmöte 2020