Danscentrums kollektivavtal med Teaterförbundet förlängt till 31 oktober 2020.

På grund av Covid19 har Danscentrums kollektivavtal med Teaterförbundet prolongerats till den 31 oktober. Avtalsförhandlingarna ska återupptas senast den 1 oktober. I avtalsförhandlingarna ingår att parterna tillsammans ska se över avtalets disposition och språk för att förenkla användningen av avtalet för både arbetstagare och arbetsigivare.

Innan prolongeringen gällde nuvarande avtal till och med 31 mars 2020.

Under våren har separata avtal slutits med Teaterförbundet för att stötta arbetsgivarnas möjligheter att kunna söka statliga krisstöd kopplade till Covid19 svåra effekt på samhället, medborgarna och arbetslivet.

Kollektivavtal Danscentrum 2017

Tilläggsöverenskommelse – korttidsarbete 80% (DC)

prolongeringsöverenskommelse-signerad-DC-TF-20200406