Regeringen öppnar upp för större grupper

Vid presskonferens den 29 september med inrikesminister Mikael Damberg och kulturminister Amanda Lind aviserades att regeringen planerar att ta beslut den 8 oktober om undantag i förbudsförordningen gällande arrangemang med sittande publik, exempelvis föreställningar och konserter. De nya reglerna planeras börja gälla den 15 oktober.

Undantaget innebär bland annat att arrangemang kan ha sittande publik upp till 500 personer med ett avstånd om en meter mellan sig. Två personer i samma sällskap kan sitta tillsammans utan avstånd.

För mer information:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/andring-av-forbudsforordningen/