Regeringens krispaket på 500 miljoner till kulturen

Den 24 april meddelade regeringen principerna för fördelningen av krisstödet på 500 mnkr till kulturområdet med anledning av coronakrisen.
Stöd kan ges till fria och privata kulturaktörer som har intäktsbortfall eller merkostnader på grund av att evenemang har ställts in med anledning av covid-19.

Statens kulturråd ska enligt beslut fördela 370 mnkr till företag och organisationer som förlorat intäkter och fått ökade kostnader för arrangemang som ställts in med anledning av coronapandemin fram till den 31 maj. Arrangörerna kan få kompensation med högst 75 % upp till 1 mnkr och därutöver 50 % av förlusterna upp till maxbeloppet 10 mnkr.

Konstnärsnämnden ska fördela 70 mnkr till enskilda kulturskapare. Krisstipendiet kommer att kunna sökas från tisdag den 28 april klockan 10.00 via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem.
FAQ: http://admin.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=24175

Kulturrådets ansökningsomgång öppnar upp den 28 april. Beslut om stöd beräknas kunna tas i mitten av juni. Kulturrådet planerar tre webbinarier med start den 30 april för att informera om stödet och svara på frågor. Det första är på torsdagen den 30 april kl. 14.00–14.50. Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef för scen, musik, bild, form och regional samverkan, och Greta von Rosen Stövind, jurist, berättar om det nya stödpaketet som fördelas av Kulturrådet.
Läs mer om det på Kulturrådets webbplats.
https://www.kulturradet.se/kalender/webbinarium-om-stodpaketet-till-kultur/

10 mnkr fördelas av Författarfonden för stöd till upphovspersoner inom deras verksamhetsområde.

50 mnkr fördelas av Svenska Filminstitutet till bland andra biografer och filmfestivaler.

Mer länkar:
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/fragor-och-svar—500-miljoner-kronor-i-krisstod-till-kulturen/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/kulturradet-filminstitutet-konstnarsnamnden-och-sveriges-forfattarfond-fordelar-krispengar-till-kulturen/

 

Som vi tidigare informerat så är Danscentrum och våra medlemsorganisationer med i upprop och dialoger med politiker och myndigheter på Kommunal, Regional och nationell nivå där vi lyfter danssektorns speciella utmaningar med vår enkät som underlag. Men vi arbetar även med att påminna om och framhålla hur kultursektorn i Sverige sitter ihop i komplicerade ekologiska system som är beroende av varandra. Där det fria kulturlivet- som både producerar och presenterar, institutioner, ideella arrangörer, privatteatrar är en gemensam arbetsmarknad för frilansande konstnärer, tekniker och administratörer. Detta har gjorts, och görs, bland annat med Centrumbildningarna, Teatercentrum, Assitej m.fl.