Producenter och agenter

SITE

SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform för den professionella samtida scenkonsten, med fokus på dans.

Loco-World

Loco World is an Agency, an initiator of Projects, a provider ofHelp in Financial Services, Artist Management Services, International Promotion and Education.

Nordberg Movement

Nordberg Movement is a portal for contact with and a structure for the development of projects together with a select group of independent choreograpers and choreographic projects in Sweden.

Bohm Bohm Room AB / Emelie Bergbom

Emelie Bergbohm är frilansande producent, agent och PR-strateg med ett brett spektra av uppdrag från fria grupper och institutioner inom samtida dans, musik och teater.

Transit Kulturinkubator

Transit bidrar med förutsättningar för att scenkonstnärer, filmare, konstnärer, musiker och formgivare ska få möjlighet utveckla hållbara verksamheter – konstnärligt, socialt, individuellt och ekonomiskt.

Producentbyrån

Vi arbetar framförallt med fria grupper och utövare inom scenkonst; koreografer, dansare, musiker, skådespelare och performanceartister. Även festivaler och kulturorganisationer finns bland våra uppdragsgivare.

Rörelsen

Rörelsen är ett kooperativ som bildas av danskonstnärer baserade i Malmö, Sverige.

Arbetet inriktas på:
– Att skapa stöd mellan medlemmar för produktionen i dans, syftar till att ge prisvärda studior, kontor, lager och en scen; 
– Att främja danskonsten i Skåne och Öresundsregionen, utan även internationellt.
– Internationell utveckling: konstnärliga samarbeten, workshops, seminarier och dansforskning.
– Att bredda allmänhetens intresse för modern dans.

Dilettant – anställningskooperativet

Dilettant utvecklar och driver en ekonomisk och administrativ infrastruktur för anställningskooperativet Interim kultur, som ägs av av en ideell förening bestående av ca 30 frilansande kulturarbetare. Genom kooperativet kan medlemmarna administrera uppdrag, anställningar och projektmedel.