Riskbedömning av arrangemang och sammankomster

 Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.  Information och checklistaråd från Folkhälsomyndigheten.

dokument tillgängligt här:

riskbedomning-evenemang-sammankomster