Rum för Performance i Umeå. Utlysning produktionsstöd 2020

Rum för Performance i Umeå erbjuder tre produktionsstöd à 45 000 kr för performanceakter, september 2020.
Utlysningen är ett samarbete mellan Norrlandsoperan, Vita Kuben och Bildmuseet.

Hör av er till Beatrice Hammar på Norrlandsoperan för frågor.
Beatrice Hammar
Production Manager Dance Department
+46 70 343 26 68