Sammanställning av Danscentrums enkäter till medlemmar 2020

Danscentrum har under 2020 försökt stötta dansens utövare och producenter genom att lyfta och påvisa hur sektorn drabbats av covid19. Det viktigaste i detta arbete är information från de som arbetar i sektorn.
Nedan presenteras både den enkät som sammanställdes den 31 mars, 2 veckor efter att vissa restriktioner hade börjat införas.

Vi försökte bygga enkät 2, som besvarats efter krisstöd 1 utdelats av Konstnärsnämnden och Kulturrådet, utifrån den vi den kortare från den 31 mars. För att kunna vidareutveckla frågorna och man ska kunna jämföra de olika perioderna. Det har varit en utmaning att få in svar från alla typer av medlemmar, då de är så överbelastade eller för trötta för att orka tala om situationen, eller att orka svara.

Då vi i enkät 2 även ville kunna få svar från de få producentaktörer som har deltidsuppdrag åt koreografers organisationer så har vi delat upp svaren i en för koreografers organisationer, producentorganisationer och arbetsgivare och en för de som ser sig som anställda/anlitade dansare och koreografer. De 2 första sidorna är samma i båda dokumenten, för att visa sammanhang och slutsatser. Även några av kommentarerna är samma i båda underlagen, då de kommer från kombinatörer som både är dansare och koreograf, och byter roller beroende på projekt. Kommentarerna är utvalda från fler svar, för att visa bredden på svar och individers upplevelse av coronakrisen.

Danscentrums Enkät 2 – sammanställning ENSKILDA

Danscentrums Enkät 2 – sammanställning JURIDISKA

DC enkät – Nationell, sammanställning tisdag 31_3