Save the date: 19 mars Dansplan Sverige

SAVE THE DATE: DANSPLAN SVERIGE 
Välkommen till nationellt möte för danskonsten i Sverige! 

Danscentrum Sverige, Riksteatern och Dansnät Sverige bjuder in till ett nationellt möte för danskonsten i Sverige. Syftet med mötet är att ta fram ett underlag till en skrivelse som ska skickas till Kulturdepartementet, Kulturrådet och Sveriges kommuner och regioner. Skrivelsen ska belysa dansens nuvarande och framtida behov samt bidra till förslag och lösningar.  
Vi vill bjuda in dansare, koreografer, producenter, arrangörer, organisationer, dansutvecklare, institutioner och andra som arbetar inom dansfältet. Mötet riktar sig till verksamma inom dans och koreografi i det breda perspektivet. 
 
Datum: Fredag den 19 mars  
Tid: 13:00 –16:00 
Plats: Zoom  
 
Mer information kommer i slutet på februari.  
Kontakta oss för frågor på mejl.  

Med vänliga hälsningar,