Skandinavisk satsning på IPAY International Performing Arts for Youth 2015

Tillsammans med Teatercentrum i Danmark och Scenekunstbruket i Norge kommer Svenska ASSITEJ att göra en presentation av skandinavisk scenkonst för barn och unga på IPAY i Philadelphia, USA, den 21 – 24 januari.

På plats finns också Zebradans och Claire Parsons Co, sistnämnda grupp presenterar den 22 januari föreställningen ”Marmelad” på en s k ”Twilight Spotlight” på Player´s Theater.

Mer information om arrangemanget kan fås från Svenska ASSITEJ: info@assitej.se
Länk till IPYA´s hemsida finns här!