Sök internationella dansprogrammets residens, 12 september

Hej,

Nu är det dags att söka internationella dansprogrammets residens inom dansområdet.
Våra aktuella utlysningar är:

Sista ansökningsdag är 12 september 2019.

Vid frågor kontakta
Anneli Strömqvist

anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se
Handläggare för Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram
International Dance Programme | The Swedish Arts Grants Committee
Maria skolgata 83
SE-118 53 Stockholm / Sweden
Dir. +46 (0)8 506 550 70
Switch board +46 (0)8 506 550 00

www.konstnarsnamnden.se