Stödet för korttidspermittering förlängs

Stödet för korttidspermittering förlängs

Regeringen förlänger stödet för korttidspermittering fram till och med juni 2021. Subventionsgraden kommer dock att trappas ned under våren från och med april. 

Från januari 2021 kommer det också att vara möjligt att söka stöd för kompetensutveckling för era permitterade medarbetare.

Teaterförbundet och Danscentrum ingick i april ett avtal med möjlighet till korttidsarbete till och men juli 2020.
Med skrivningen: Om nämnda period skulle förlängas förlängs även perioden under vilken de lokala parterna kan träffa dylika överenskommelser.