Styrelse och stadgar

Styrelse 2017-2018 vald vid Danscentrums årsmöte 7 maj 2017.

Ordförande
Maria Rydén

Ledamot
Philip Berlin
Danscentrum Stockholm

Ledamot
Hanna Falk
Danscentrum Syd

Ledamot
Pia Nordin
Danscentrum Väst

Ledamot
Amanda Billberg
Danscentrum Norr

Valberedning:
Ellen Söderhult, Danscentrum Stockholm
Viktor Fröjd, Danscentrum Syd
Cecilia Sundqvist, Danscentrum Norr (sammankallande)
Ulriqa Fernqvist, Danscentrum Väst 

Versksamhetsberättelser: