Styrelse och stadgar

Styrelse 2018-2019 vald vid Danscentrums årsmöte 19 maj 2019.

Ordförande
Maria Rydén

Ledamot
Per Svensson
Danscentrum Stockholm

Ledamot
Lena Engström
Danscentrum Syd

Ledamot
Pia Nordin
Danscentrum Väst

Ledamot
Amanda Billberg
Danscentrum Norr

Valberedning:

Cecilia Sundqvist, Danscentrum Norr (sammankallande)

Versksamhetsberättelser: