Svenska Assitej på IPAY

Svenska Assitej kommer tillsammans med Scenekunstbruket i Norge och Teatercentrum i Danmark presentera scenkonst för barn och unga under rubriken Performing Arts Scandinavia.

Svenska teatrar, dansgrupper och andra med sikte på främst den nordamerikanska marknaden är välkomna att skicka material till Svenska ASSITEJ så tar de med sig det till  monter. Skicka högst 20 ex av tryckt material till adressen: Svenska ASSITEJ, Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm. Senast den 13 januari behöver vi ha materialet.

IPAY 2016 arrangeras i Madison, Wisconsin, den 18 – 21 januari. Mer info om IPAY finns här!