Danscentrum Syd

Danscentrum Syd är en centrumbildning som förenar professionella frilansande dansare, koreografer, pedagoger och danskonstnärer i södra Sverige.

Föreningen bildades 1991 och har idag runt 75 medlemmar som är aktiva på lokal, nationell och internationell nivå inom dansområdet. Danscentrum Syd anordnar daglig träning, erbjuder medlemmarna tillgång till studior för repetition, hjälp med förmedling samt arrangerar workshops och vidareutbildning.

Vårt mål är att stärka danskonstnärerna och deras villkor, vara en mötesplats och att sprida danskonsten.

Juridiska medlemmar