Teaterförbundet och Danscentrum har ingått avtal gällande hävningsmöjligheter av tidsbegränsade avtal

Teaterförbundet och Danscentrum har ingått avtal gällande hävningsmöjligheter av tidsbegränsade avtal, vilket Teaterförbundet tidigare gjort med Svensk Scenkonst och Teatercentrum. Respektive part kan säga upp avtalet med två veckors varsel.
I korthet innebär det att tidsbegränsade anställningsavtal som ingås från 2 september kan, om det krävs och är kopplat till coronaeffekter kan avbrytas med ett utbetalat avgångsvederlag till den anställde.
Detta betyder förhoppningsvis att Danscentrums juridiska medlemmar och organisationer kan få en översikt i åtaganden och eventuellt utfall och därigenom våga anställa personal tidigare än idag.  Även om arrangörer, framförallt internationellt, kan få ändrade restriktioner eller nationella inresetillstånd införs med kort varsel.
För frågor kontakta Danscentrum Riks