Tilllägg till korttidsavtal med Teaterförbundet

Danscentrum har ingått ett tillägg till korttidsavtalet med Teaterförbundet.

Detta tillåter även permittering upp till 80% av arbetstiden då det kommit ett nytt regeringsbeslut om detta.  Tidigare korttidsavtal godkände kortidsavtal på 20%, 40% och 60%).

Tilläggsöverenskommelse – korttidsarbete 80% (DC)