Träffa handläggare på Öppet hus

Den 12 januari 2016 träffar du handläggare från Kulturrådet och Konstnärsnämnden för information kring nationella bidrag till yrkesverksamma aktörer inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek, bild och form.

Dagen arrangeras av Stockholms Kulturförvaltning och medverkar gör även Stockholms Läns Landstings Kulturförvaltning. Båda har flera handläggare på plats för att svara på frågor kring deras stödformer.

Tid: Tisdag 12 januari 2016 kl. 15.00–17.00
Plats: Kulturskolan, Bredängstorget 8

För mer info……..