Translate, Intertwine,Transgress

Välkommen till ett gränsöverskridande symposium mellan koreografi, filosofi, konst och poesi med föreläsningar, föreställningar och fester på Moderna Museet och MDT.

STOCKHOLM 11–13 JUNI 2015

läs mer……