Uppdatering av Scenkonstkatalogen

Assitej saknar fortfarande uppgifter från många producenter till Vårens scenkonstkatalog för barn och unga 2017. Den nya katalogen läggs sedan ut i mitten av februari.

Uppgifterna fylls i på www.assitej.se. Dead-line för att fylla i uppgifter är den 13 januari 2017. 

Katalogen avser egna producerade föreställningar – inte gästspel.

Förutom att informera om vad som spelas under våren i Sverige så tjänar katalogen också som dokumentation av vad som spelats i Sverige för barn och unga eftersom katalogen har publicerats under de senaste 20 åren.

Frågor rörande katalogen eller ifyllnadsblanketten mejlas till info@assitej.se.