Uppföljande enkät om Covid19 påverkan på den svenska dansektorn

Hjälp oss påvisa den svenska danssektorns villkor under Covid-19. Har krisstöden nått dig?

Dansen har blivit hårt drabbad på grund av bristen på produktionsplatser och scener för dansen nationellt. Avsaknaden av statistik över de föreställningar som skapas och spelas är också påtaglig då så stor del av sektorn endast är projektbaserad, vilket visat sig tydligt när krisstöden endast kunnat stötta vissa verksamma. För att synliggöra allt som skapas av er alla behövs underlag, och därför är denna enkät mer utförlig än den som skickats ut i mars 2020.

Du som representerar en koreografisk verksamhet som produktionskontor, agent, produktionskollektiv eller enskild producent ber vi svara på enkäten även för din egen verksamhet, då det framkommit att många i “mellanleden” inte nåtts av de krisstöd som skapats. Dock ber vi dig enbart beskriva din egen verksamhet i svaren (för att undvika dubbla siffror).

Ditt bidrag är avgörande för det omfattande arbete som bedrivs för att lyfta dansens villkor och överlevnad.

Tack för att du tar dig tid att svara! Sprid gärna till kollegor!

Svaren kommer att sammanställas av Danscentrum och kommuniceras direkt till tjänstemän, kommuner, regioner, politiker och kulturdepartementet.

Vi samlar in e-postadresser för att kunna återkoppla till dig som deltar. Kontakta Elinor Tollerz Bratteby elinor.tb@gmail.com om du ej vill att den sparas.