Upprop för att säkra kultur i Sveriges skolor!

I samarbete med Assitej, Länsteatrarna i Sverige och Teatercentrum medverkar Danscentrum i ett Upprop till politiker och regioner att säkra att barn och unga i skolan får möta den kultur som har planerats. För barnens, kulturutövarnas och skolans skull. Läs nedan.
Ladda gärna ner pdf och dela vidare.

 

Till
Utbildningsminister Anna Ekström
Kulturminister Amanda Lind
Sverige kommuner och regioner, vd Staffan Isling

Öppna Sveriges skolor för kultur!

Nu startar höstterminen i Sveriges skolor och vi uppmanar er och Sveriges skolledare, kommuner och skolpolitiker, att se över de rekommendationer som gäller avseende besök i skolan av teater- och dansgrupper.

Många kommuner och skolor har beslutat om totalstopp för besökare vilket är förståeligt när det gäller besök av utomstående, föräldrar och anhöriga i största allmänhet. Men det ledde också till att det under våren ställdes in ett mycket stort antal föreställningar runtom i landet. Nu behövs en nyansering som anpassar sig till den situation vi befinner oss under kommande höst.

Skolan omfattas inte av 50-personersregeln. Att låta elever som redan befinner sig i skolan komma till en aula eller gymnastiksal och uppleva scenkonst måste anses vara en relativt säker situation. Vi menar att det är möjligt, och förenligt med nuvarande rekommendationer, att tillåta kulturella besök på skolorna så länge fysisk distans kan hållas. Här behövs ett klargörande.

Lärande i skolan handlar inte bara om att lära sig fakta och färdigheter, utan om att utveckla värderingar, samspela med andra och förstå andra och sig själv. I detta spelar kultur en viktig roll och små ensembler på några få personer (vilket det ofta handlar om) måste vara en relativt säker situation och ha en plats i det gedigna anpassningsarbete som både skola och kulturliv gjort under våren och sommaren.

Ett förtydligande från berörda myndigheter och personer i denna fråga skulle göra stor skillnad. Elever skulle få uppleva kultur och scenkonsten – institutioner, fria grupper och musikensembler – skulle kunna möta sin publik. Det finns inte tid att vänta – varken för scenkonstnärerna eller den unga publiken.

Michael Cocke, ordförande, Svenska ASSITEJ – plattform för alla som arbetar med scenkonst för barn och unga
Lovisa Pihl, ordförande, Teatercentrum – bransch- och arbetsgivarorganisation för fri professionell scenkonst
Maria Rydén, ordförande, Danscentrum – den fria danssektorns centrumbildning och arbetsgivarorganisation
Robert Uitto, ordförande, Länsteatrarna i Sverige – driver den regionala scenkonstens intressen

 

Upprop – Öppna skolorna för kultur