Upprop för den fria kultursektorn i Skåne

Den 10 januari 2019 beslutade Region Skånes kulturnämnd att genomföra en besparing på nästan 20 miljoner kronor. Nedskärningen innebär att man helt tar bort sökbara utvecklingsbidrag inom kultur för 2019.

”Kulturlivet inte bara utarmas, utan raseras helt av detta beslut”, skriver företrädare för Nätverket för Skånsk Scenkonst i ett gemensamt upprop.

Stöd det fria kulturlivet i Region Skåne genom att dela uppropet och skriva på namninsamlingen. 
https://kulturdeklarationskane.com/skriv-under

http://danscentrumsyd.se/sv/