Upprop för den fria scenkonsten i Almedalen

Måndag 3 juli, kl. 14.00-14.45, Lilla scenen  i TCO-landet, Almedalen, Visby, Gotland

Upprop för den fria scenkonsten!
Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige och bidrar till ett dynamiskt, högklassigt och varierat utbud. Denna positiva kraft står i kontrast till deras mycket dåliga villkor. Därför lyfter vi fem viktiga punkter i ett upprop för den fria scenkonsten.

1. Fördubbla anslagen
2. Värna den konstnärliga friheten
3. Scenkonst till alla barn och unga
4. Professionell scenkonst kräver professionell ersättning
5. Förbättra yrkesvillkoren

Det är hög tid att gå från ord till handling!

Medverkande:
• Karin Kickan Holmberg, regissör, skådespelare, driver den fria teatern Unga Roma
• Amanda Billberg, koreograf, dansare, skådespelare och ordförande i Danscentrum Norr
• Olof Lavesson (M), riksdagsledamot, ordförande Kulturutskottet
• Ida Karkiainen (S), riksdagsledamot, suppleant Kulturutskottet
• Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef Scen, musik, bild och form, Kulturrådet
• Moderator: Simon Norrthon, skådespelare, prefekt och lektor i skådespeleri vid Stockholms konstnärliga högskola

Arrangeras av Danscentrum, Teaterförbundet för scen och film och Teatercentrum.