Upprop för den fria scenkonsten i Almedalen

Det svenska samhället står idag inför stora utmaningar. Konsten och kulturen erbjuder en arena att föra dialog och fördjupade samtal som kan bidra till en starkare samhällsgemenskap. De fria scenkonstaktörerna har med sin förankring och rörlighet goda möjligheter att spela en avgörande roll i detta arbete. Hur vill kulturpolitikerna ge de fria scenkonstnärerna de resurser och den möjlighet till långsiktig planering som krävs?

I samtalet deltar ledamöter från riksdagens kulturutskott:

Gunilla C Carlsson (S), Rosanna Dinamarca (V), Bengt Eliasson (L) och Per Lodenius (C).

Samtalsledare är Simon Norrthon, prefekt och lektor i skådespeleri på Stockholms dramatiska högskola.

Dag och tid: Måndag 4 juli 2016, kl. 15.30-16.30

Plats: TCO-parken, Strandgatan 1 i Visby

Arrangeras av Teaterförbundet för scen och film, Teatercentrum och Danscentrum