Uppropet för den fria scenkonsten på Bibu-festivalen

TeatercentrumDanscentrum & Teaterförbundet för scen och film på BIBU festivalen i Helsingborg

Den fria scenkonsten utgör en vital del av kulturlivet i Sverige. Det krävs en fortsatt diskussion som ofrånkomligen handlar om pengar, men också den infrastruktur som den fria scenkonsten verkar inom. Vi välkomnar alla att delta i diskussionen om den fria scenkonstens framtid. Och det är nu hög tid att gå från ord till handling!

Kom och var med i Uppropet torsdag den 19 maj kl.13.00-14.30 på Dunkers Kulturhus i Helsingborg:
http://www.bibu.se/program/2016/upprop-den-fria-scenkonsten