Utbyte och samarbete med Sydkorea för svenska scenkonstnärer

Kulturrådet och dess nordiska samarbetspartners deltar i ett treårigt projekt med KAMS, Korean Arts Management Services 2019-2022. Syftet är att främja utbyte och nätverkande inom scenkonsten mellan Korea och de nordiska länderna. Övriga samarbetspartners är Dance Info Finland, CircusInfo Finland, Performing Arts Hub Norway och Danish Agency for Culture and Palaces. 

läs mer här: https://www.lyyti.fi/reg/Utbyte_Sydkorea