Utlysning av stipendier för dansforskning

Nu är det dags söka stipendium för dansforskning från Carina Aris Minnesfond. Ett elektroniskt ansökningsformulär finns att ladda ner från Carina Ari stiftelsernas hemsida.
www.carina.se.

Ansökningstiden går ut 31 mars och besked om tilldelning meddelas brevledes i slutet av juni månad.