Utredning av förslag till ny organisationsstruktur för DC

Bakgrund:

Två utredningar kring hur DC kan vara organiserade nationellt har genomförts senaste åren.  Mats Sylwans gjordes under 2017.
Nätverkstan fick i november 2018 ett utredningsuppdrag som
 bestod i att ”via kartläggning, analys och bedömning ta fram förslag på hur de två organisationsformerna skulle kunna se ut i praktiken och vilka konsekvenser genomförandet av dessa organisationsformer för med sig”.

Båda utredningarna finns att ladda ner här:
Notera korrigering och klargörande i Nätverkstans utredning:
Sidor 6 och 9: Uppgifterna om bildandet av Danscentrum Stockholm och Danscentrum har fel årtal. Interna papper visar att DC Stockholm bildades 1971 (det kan ha dröjt till 1974 innan man formellt inregistrerade sig som förening, så organisationsnumrets registrering är missvisande).

 Tillägg till figuren på sid 20. Under textraderna Formella beslut om nedläggning av DC Riks ska det stå: Årsmöte våren 2020. Enligt stadgarna (§13), måste det gå 11 månader innan frågan kan tas upp på ytterligare ett årsmöte.

Utredning DC_18012019

Mats Sylwans utredning DC