Utskick till myndigheter – danssektorns utsatthet och behov

Danssektorns utsatthet och behov

Den 18 mars kontaktade Danscentrum Kulturdepartementet, Kulturrådet m.fl.
Den senaste veckan har sammanställningen av Danscentrums enkät samt uttalade behov till danssektorn, baserat på materialet, skickats till Kultur, – arbetsmarknads, – näringsdepartement, Tillväxtverket, Konstnärsnämnden, SKR, AF- Kultur, Kulturrådet, flera regioner och kommuner. Danscentrums fyra medlemsorganisationer har varit del i detta arbete.

läs utskick och enkätresultat här. Uppmuntra gärna Danscentrums medlemmar att svara på enkäten, vi uppdaterar den löpande.

Den fria danssektorns behov av omedelbara insatser 200402
DC enkät – Nationell, sammanställning tisdag 31_3